Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder økonomisk støtte til lægevidenskaben ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme.
Fonden har tre hovedområder:

  • Maligne blodsygdomme
  • Nyresygdomme
  • Hjertesygdomme

Internationale sundhedsprogrammer er også et vigtigt indsatsområde for Fonden, der har støttet og udviklet sundhedsprogrammer i Peru, Grønland og Rwanda, og senest et børnevaccinationsprogram i Guinea-Bissau.

I 2020 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende forskningsprojekter vedrørende maligne blodsygdomme.

Der afsættes midler til projekter, der omhandler såvel forebyggelse, diagnostik og behandling.

Fonden lægger vægt på projekter, der:

  • Øger vores viden om risikofaktorer for maligne blodsygdomme.
  • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler.
  • Identificerer nye patofysiologiske mekanismer ved maligne blodsygdomme
  • Iværksætter biomarkørdrevne eller risikotilpassede kliniske behandlingsprotokoller.
  • Inddrager patientgrupper med dårlig forventet overlevelse ud fra de eksisterende behandlingstilbud

Vi ønsker at støtte projekter der er nytænkende, samt hvor Danmark allerede er på forkant og dermed har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande. Vi ønsker tillige at støtte projekter, der løser en faglig problemstilling på en ny måde.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men relativt store bevillinger. Derfor skal ansøgninger vedrøre et stort, samlet projekt, der beløber sig til min. 3 mio. kr. Ansøgninger på under 3 mio. kr. vil ikke komme i betragtning. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til lønmidler til VIP og TAP. Derudover kan der søges midler til apparatur.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførlighed og den kliniske og samfundsmæssige relevans. Projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (evt. også med nordisk eller bredere internationalt netværk) vil foretrækkes.

Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller er i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn.

Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. april 2020.

 
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk