Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder økonomisk støtte til lægevidenskaben ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme. Fonden har generelt et fokus på social ulighed.

I 2022 sætter fonden fokus på støtte til forskningsprojekter indenfor kroniske lungesygdomme, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Forskningsfelt

Der kan søges støtte til forskningsprojekter, der:

 • Øger viden om risikofaktorer for kroniske lungesygdomme
 • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler
 • Identificerer nye patofysiologiske mekanismer ved kroniske lungesygdomme
 • Inddrager patientgrupper med dårlig forventet overlevelse ud fra de eksisterende behandlingstilbud

Kriterier

Forskningsprojekter med højt kvalitetsniveau, forskningsmæssig fornyelse og en klar formidlingsprofil støttes. I vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der blive lagt vægt på:

 • Originalitet
 • Kvalitet og videnskabeligt indhold
 • Innovationspotentiale
 • Gennemførlighed
 • Den kliniske og samfundsmæssige relevans for patienter og samfundet

Hvem kan søge?

 • Det er fondens ambition især at støtte yngre, talentfulde forskere fra et af landets hospitaler eller universiteter. Dansk forankring er et krav. Nationalt og internationalt samarbejde ses meget gerne.
 • Vi ser positivt på projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (gerne endda med bredere internationalt netværk).
 • Vi ønsker at støtte nyskabende ideer, samt områder hvor Danmark allerede er på forkant og dermed har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men relativt store bevillinger. Minimum for ansøgningens beløb er 1 mio. kr. maximum er 3 mio. kr. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til støtte til drift samt om lønmidler til VIP og TAP, samt til apparatur.

Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2022.

 
Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk