Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Velkommen til hjemmesiden for Karen Elise Jensens Fond, som er en sundhedsfond med fokus på lægevidenskabelig forskning og forebyggelse med prioritet inden for cancer og leukæmi.

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder støtte til forskning inden for lægevidenskaben samt støtte til undersøgelse, behandling og forebyggelse af sygdomme, især projekter med forskning inden for områderne leukæmi og nyre- og hjertesygdomme.

Fonden har herunder støttet og udviklet sundhedsprogrammer i Peru, Grønland og Rwanda.

I 2016 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende projekter inden for hjertesygdomme

Projekter, der adresserer den sociale ulighed i diagnostik, forebyggelse og behandling af hjertesygdomme fra en ny vinkel vil være i særlig fokus for fonden.

Der er en betydelig social ulighed i andelen af hjertesygdomme og dødsfald som følge af hjertesygdomme.

En del af dette kan forklares ved livsstil, men der er stadig et stort, uforklaret område.

Vi ønsker at støtte projekter, hvor Danmark allerede er på forkant, og hvor vi har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande.

I henhold til fondens nye uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men større bevillinger, og ansøgninger på under 3 mio. kr. vil ikke komme i betragtning. Projekter kan være flerårige.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførbarhed og den kliniske og/eller samfundsmæssige relevans. Projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark vil alt andet lige foretrækkes. 

Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller er i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn.

Ansøgningsskema kan hentes på her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. april 2016.

 

 

 


 
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk