Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Uddelingsstrategi

Fondens formål er primært at yde støtte til lægevidenskabelig forskning ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme, navnlig indenfor områderne maligne blodsygdomme, nyre- og hjertesygdomme. Fonden har besluttet at støtte 3-7 større projekter om året.

Minimum for ansøgningens beløb er 3 mio. kr.

Derfor udvælges hvert år på skift et af fondens hovedfokusområder: maligne blodsygdomme, nyre eller hjerte, se figur nedenfor. Inden for hvert af disse områder defineres en særlig problemstilling, som fonden ønsker belyst, fremmet eller løst. Fonden kan vælge at give støtte til en eller et par stykker af de modtagne ansøgninger. Støtten kan enten andrage den fulde finansiering af projektet eller være en del af en større pulje.

De seneste 5 år har fonden i snit uddelt 20 mio. kr. om året.

Ansøger definerer forskningsstrategi og -metode, og der skal argumenteres for, hvorfor det er det rigtige i forhold til den særlige problemstilling, fonden ønsker belyst.

Projekterne kan ligge indenfor hvert af områderne forebyggelse, diagnostik og behandling, og fonden ser også meget gerne bredt perspektiverende og tværgående projekter. Projekterne kan med fordel tage udgangspunkt i områder, hvor Danmark eller den pågældende institution har en særlig force i forhold til andre.

Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller er i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn.




Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk